Undersøgelser

Psykologiske undersøgelser af enten børn, unge eller voksne, bør altid tilstræbe at give et så realistisk billede som overhovedet muligt af den undersøgte og de problemer, der afstedkom undersøgelsen. Psykologiske test er ofte et uundværligt og nødvendigt, men også meget givende værktøj for psykologer, for at nå et så realistisk billede af personen som muligt. Jeg har igennem mange år beskærtiget mig indgående med psykologisk testning og anvender kun test, som i videst muligt omfang bygger på videnskabelig, evidensbaseret forskning. Normalt vil et testbatteri i forbindelse med en personlighedspsykologisk udredning bestå af testning med en af Wechlers kognitive prøver (WAIS, WISC eller WIPPSI), Rorchachs blækklatprøve samt en spørgeskemaundersøgelse (f.eks. NMPI, NEO-PI-R til voksne eller Becks Youth Inventory og Family Relations Test til børn).

Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at testning blot udgør en (ofte lille) brik i den samlede forståelse af en person, og det vil ikke altid være hensigtsmæssigt at teste, hvis man kan få tilstrækkelige informationer af andre veje. Det vigtigste er for mig altid min kontakt med de personer, jeg undersøger, og de interviews jeg laver sammen med dem.

Jeg har gennem mere end 25 år udført undersøgelser med og uden testning i mange sammenhænge. Både som konsulent for Statsforvaltningerne (i forbindelse med forældremyndighedssager o.lign.) og for de sociale myndigheder i forbindelse med sager vedrørende børns behov, samt samarbejdsevne hos voksne.

Endelig kan jeg benytte testpsykologisk undersøgelse og vurdering i forbindelse med mit behandlingsarbejde, hvor udgangspunktet mere er at søge at afdække klientens problemer og forsøge at pege på de muligheder for forandring og vækst, der kan udledes af undersøgelsen, og som i overensstemmelse hermed også bliver udgangspunktet for den videre behandling med at skabe ny og frigørende bevidsthed og dermed også mere glædeligt samvær med andre.