Print version
 
Velkommen til Klinik Syncron

Velkommen til Klinik Syncron

 

Klinik Syncron har oprindeligt sit navn fra begrebet syncronicitet, der kan forstås som et sammenfald imellem en persons bevidste virkelighed og de muligheder og udfordringer, der  opstår i relation hertil. Klinikkens terapeutiske og vidensbaserede menneskesyn er relateret til den kognitive psykologi, hvorfra også kognitiv terapi udspringer, og som anses for at være en moderne og effektiv  terapiform. Den kognitive psykologi omhandler og forsker i alle intellektuelle og adfærdsmæssige processer, og i sammenhæng hermed anser den kognitive terapi den menneskelige psyke, dvs. det der sker i menneskets tanker, ideer, forestillinger og erkendelse, som grundlaget for selvværdet og selvtilliden, og dermed også for oplevelsen af livsglæde og handlemuligheder.

Med adjungeret professor i kognitiv adfærdsterapi ved Ålborg Universitet Irene Oestrichs ord:" I kognitiv terapi genoprettes balancen ved øjeblikkeligt fokus på de positive muligheder. Kunsten er at betragte problemer som muligheder og udfordringer, der altid har mange løsninger!" (Bedre Selvtillid, Psykiatrifondens forlag, 2009)

Det er i overensstemmelse hermed Klinik Syncrons behandlings-og arbejdsgrundlag at hjælpe klinikkens klienter til  at forstå og løse de aktuelle problemer i sammenhæng  med de udfordringer og muligheder, der gives i de oplevede problemer.  

 

 

Aut.cand.psych.
Henning Bøtkjær
Privatpraktiserende autoriseret psykolog
Klinik Syncron Nykøbing og Møn
Overenskomst med sygesikringen.

Psykologisk Klinik Syncron